Interneta veikala Tabakeria.lv lietošanas noteikumi

 1. Noteikumi nosaka attiecības starp SIA Avalons un interneta veikala lietotāju (Lietotājs), kas izmanto interneta veikala Tabakeria.lv (Veikals) pakalpojumus un attiecas uz visiem Veikalā veiktiem preču pirkumiem.
 2. Pirkumu veikšanu Veikalā regulē LR 2002. gada 28. maija LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”.
 3. SIA Avalons apņemas nodrošināt preces piegādi paredzētajā laikā un apjomā saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu.
 4. Minimālā pasūtījuma summa Veikalā – 10 EUR.
 5. Lietotājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā atgriezt preci Veikalā un saņemt atpakaļ par preci samaksātus naudas līdzekļus pilnā apmērā.
 6. Prece ir jāatgriež pilnā tās komplektācijā un kvalitātē, kādā tā bija piegādāta.
 7. Lietotājs sedz preces atpakaļnosūtīšanas izdevumus uz sava rēķina.
 8. Kārtību, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, vai par patērētāja tiesībām un pienākumiem, noteic Patērētāju tiesību aizsardzības likums.
 9. Lai atgrieztu preci Lietotājam ir jāiesniedz iesniegums elektroniski vai personīgi ierodoties Zasas ielā 7, Rīga, LV-1057, SIA Avalons. Iesniegumā ir jānorāda pirkuma datums, pasūtījuma numurs, nopirktas preces, un pasūtījuma kopsumma.
 10. Darījuma summa tiek atmaksāta Lietotājam gadījumos kad:
  1. lietotājs ir atteicies no Pasūtījuma vai no apmaksātās,
  2. ja prece netika piegādāta pienācīgā kārtībā vai pirkums nav noticis citu iemeslu dēļ.
 11. SIA Avalons veic naudas atgriešanu 14 kalendāro dienu laikā pēc iesnieguma un preces saņemšanas.
 12. Preču cenas norādītas EUR ar iekļautu PVN 21%.
 13. Veikalā izvietotas preces un cenas ir spēkā tikai gadījumā kad attiecīga prece pieejamā Veikala noliktavā.
 14. Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām no viņa reģistrētā lietotāja konta un paša ievietoto informāciju, kā arī par paroles un lietotāja konta konfidencialitāti. Lietotāja rekvizītus nedrīkst nodot citām personām.
 15. Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā SIA Avalons var vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.
 16. Veikalā izvietoti preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāja sniegtās specifikācijas vai citur atrodamās informācijas un var mainīties atkarībā no preces ražotāja noteiktām izmaiņām, modifikācijas vai komplektācijas maiņas.
 17. Izveidojot profilu Veikala klientu datu bāzē, Lietotājs piekrīt, ka tam tiks izsūtīti paziņojumi.
 18. Personas datu drošība tiks aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un SIA Avalons Privātuma politiku.
 19. Dati tiks saglabāti un izmantoti tikai preču pirkuma darījumu noformēšanai un preču piegādei, kā arī Mārketinga nolūkos un sniegto pakalpojumu kvalitātes izlabošanai.
 20. Dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot kurjeru pakalpojumu kompāniju darbiniekus, kuri veic preču piegādi.
 21. SIA Avalons neizpauž datus par klientu veiktajiem pirkumiem trešajām pusēm, izņemot gadījumos, kad to pieprasa LR varas iestādes.
 22. SIA Avalons patur tiesības izmainīt Veikala lietošanas noteikumus.